Realizuj zlecenie w ramach refundacji NFZ

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie wiesz czy Twój przypadek kwalifikuje się do refundacji i w jakim stopniu przysługuje Ci dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty, skontaktuj się z naszym specjalistą, który indywidualnie udzieli Ci porady i przedstawi możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR lub fundacji i instytucji oferujących takie zapomogi.

Podaj swój numer telefonu, oddzwonimy we wskazanym przez Ciebie terminie.


Jak i gdzie uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Dowiedz się o świadczeniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych.

Sprawdź, jak i skąd pozyskać środki na dofinansowanie sprzętu i produktów ortopedycznych i rehabilitacyjnych.

Kod NFZ wyrobu medycznego:

W.01.01

Kod NFZ wyrobu medycznego: W.01.01

Nazwa:

Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Limit finansowania:

 1. 450 zł
 2. 530 zł

Kwota dofinansowania NFZ:

100%

Kryteria przyznawania:

 1. stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
 2. stomia na układzie moczowym (urostomia); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

Okres użytkowania:

Raz na miesiąc

Kto może wystawić zlecenie NFZ na ten kod?

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i chemioterapii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otoloryngologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej
 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Pielęgniarka lub położna
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w urologii i urologii dziecięcej
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

NASZA OFERTA

Produkty podlegające refundacji:

Brak wyników.